Sample Sale products are not returnable if ordered outside EU / Możliwość zwrotu produktów z Sample Sale nie dotyczy zakupów spoza UE.

Sample sale