PROJEKT 3
Program Operacyjny Polska Wschodnia, oś priorytetowa: 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie: 1.2 Internacjonalizacja MŚP
Tytuł projektu: Wdrożenie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji marki FLUFF firmy SOLISS JAROSŁAW MAKOWSKI.
Cel projektu: wzrost rozpoznawalności polskiej marki produktowej FLUFF na rynku Australii oraz Nowej Zelandii, który przełoży się na wzrost wolumenu eksportu przedsiębiorstwa oraz ugruntowanie jego pozycji na arenie międzynarodowej.
Planowane efekty projektu:
– podpisanie kontraktów handlowych zagranicznych,
– wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport.
Wartość projektu ogółem: 377 928,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 267 750,00 PLN
Numer umowy o dofinansowanie: POPW.01.02.00-06-0049/21-00
Beneficjent: Soliss Jarosław Makowski

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2021/FLUFF (zapewnienie wyposażenia nowego stanowiska konstrukcyjno-produkcyjnego)

Szanowni Państwo,

w związku z planowanym nabyciem elementów wyposażenia nowego stanowiska konstrukcyjno-produkcyjnego zachęcamy Państwa do złożenia oferty w ramach zapytania ofertowego nr 1/2021/FLUFF.
W załącznikach poniżej treść zapytania ofertowego wraz z niezbędnymi dokumentami.

Termin składania ofert 8/11/2021 r.

W przypadku pojawienia się pytań proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny.