PROJEKT 3
Program Operacyjny Polska Wschodnia, oś priorytetowa: 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie: 1.2 Internacjonalizacja MŚP
Tytuł projektu: Wdrożenie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji marki FLUFF firmy SOLISS JAROSŁAW MAKOWSKI.
Cel projektu: wzrost rozpoznawalności polskiej marki produktowej FLUFF na rynku Australii oraz Nowej Zelandii, który przełoży się na wzrost wolumenu eksportu przedsiębiorstwa oraz ugruntowanie jego pozycji na arenie międzynarodowej.
Planowane efekty projektu:
– podpisanie kontraktów handlowych zagranicznych,
– wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport.
Wartość projektu ogółem: 377 928,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 267 750,00 PLN
Numer umowy o dofinansowanie: POPW.01.02.00-06-0049/21-00
Beneficjent: Soliss Jarosław Makowski

 

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2021/FLUFF (zapewnienie wyposażenia nowego stanowiska konstrukcyjno-produkcyjnego)

WYNIK ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 12021FLUFF

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2022/FLUFF (usługa doradcza)

WYNIK ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 12022FLUFF

 

PROJEKT 4

Program Operacyjny Polska Wschodnia, oś priorytetowa: 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie: 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Tytuł projektu: Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji dla przedsiębiorstwa SOLISS JAROSŁAW MAKOWSKI.

Cel projektu: wzrost rozpoznawalności polskiej marki produktowej FLUFF na rynku Kanady, który przełoży się na wzrost wolumenu eksportu przedsiębiorstwa oraz ugruntowanie jego pozycji na arenie międzynarodowej.

Planowane efekty projektu:
– podpisanie kontraktów handlowych zagranicznych,
– wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport.

Wartość projektu ogółem: 218 448,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 150 960,00 PLN

Numer umowy o dofinansowanie: POPW.01.02.00-06-0017/22-01
Beneficjent: Soliss Jarosław Makowski